Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Referenssit

Aiemmat urakkakohteemme löydät listattuna alta

 

FIRA OY Valimo Park, Valimotie 16, Helsinki, piha-alueiden kunnostustyöurakka 2020

PEAB OY As Oy Espoon Koivu-Mankkaantie 1, 02200 Espoo
– kattopihan hoitotyöurakka 2020
– katutason viheralueiden hoitourakka 2020

YIT SUOMI OY
Kiveysurakoita, Trippla, Pasila, Helsinki, 2019

PEAB OY, As Oy Espoon Koivu-Mankkaantie 1, 02200 Espoo
– kattopihan hoitotyöurakka 2019
– katutason viheralueiden hoitourakka 2019

PEAB OY, As Oy Espoon Koivu-Mankkaantie 1, 02200 Espoo
– kattopihan viherrakennusurakka 2018 töineen ja hankintoineen, täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiisiin kattopihan kulutuskerroksiin ja – rakenteisiin asti sekä katutasolta kattopihalle johtavien ulkoportaiden betonilaatoitusurakka 2018, ynnä katutasolla rakennusten sokkeleihin rajautuvien betonikiveysten ja viheralueiden kunnostusurakka 2018
Tarkempi sisältökuvaus em viherrakennusurakoille 2018 töineen ja hankintoineen:
– olemassa olevan suojavalun päälle asennettiin kauttaaltaan suunnitelmien mukaisesti viherkaton elementtijärjestelmä, joka sisälsi; pintamateriaalit ja rakenteet, murske (0/32)-kerroksen tasattuna ja tiivistettynä tai kattomulta-kerroksen tasattuna pinnan tasaussuunnitelmien mukaisesti, suodatinkankaan N4 ja salaojakerroksena toimivan kennoston asennukset sekä juurisuojamaton asennukset olemassa olevaa suojavalun pintaa vasten
Em pintamateriaalit ja rakenteet:
– kalusteasennukset istutusaltaiden asennuksineen
– valetut turva-alustapinnoite-alueet täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta turvapinnoitteen kantavan murskekerroksen valmiiseen yläpintaan asti
– sirotepintaus-alueet täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta kantavan murskekerroksen valmiiseen yläpintaan asti
– singelialueet täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiiseen pintaan asti
– maksaruohomatto-alueet täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiiseen maksaruohomatto-alueen pintaan asti
– maanpeitekasvillisuus, esikasvatettu perennamatto ja maanpeitepensaat täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiisiin perennamatto-pintoihin ja valmiisiin istutuksiin asti
– heinäsaarekkeet, heinäkasvit ja perennat sekä rajausreunat, EverEdge titan, corten teräs, h = 200mm-alueet täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiisiin pintoihin / valmiisiin istutuksiin / valmiisiin rajausreuna-rakenteisiin asti
– puut, pensaat, köynnökset sekä maanpeittoperennat istutettuna ja tuettuna täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiisiin pintoihin / valmiisiin istutuksiin asti
– sitomattomia kulutuskerroksia rajaavat, EverEdge titan, corten-teräs-rajausreunukset täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiisiin rajausreunarakenteisiin asti
– lankkulaatoitukset, betonikivi 1200x300x100mm, maakosteabetoniasennuksella täyttö- ja rakennekerroksineen olemassa olevasta suojavalusta valmiisiin pintoihin asti
– pintaan tuodut katon kaivot asennettuna, ritiläkansineen ja ympärille asennettavine singeleineen
– betonireunakivien asennukset räystäiden vierustoille sekä räystään ja betonireunakivien välin täytöt singelillä
– betonilaatoitukset portaisiin katutasolta kattopihan tasolle; betonilaattojen 298x298x50mm, harmaa, betoni-asennus betonirungon askelmatasoille ja lepotasanteille leikkauksineen
– vaijeriverkko-viherseinä rakennuksen seinustalle köynnös-istutuksineen
– sitomattomia kulutuskerroksia rajaavat nupukivi-reunukset, 140x220x80mm, harmaa, pinta poltettu, sivut lohkottu, maakostea-betoniasennuksella
– pollarivalaisimien asennukset betoniperustuksineen ja sähkökaapeli-vetoineen
– pihakalusteiden kasaukset ja asennukset betoniperustusten valuineen
– viheralueiden hoitotyöt, hoito-ohjeiden mukaisesti, hyväksyttyyn kasvuunlähtökatselmukseen asti
– pihaurakkaan liittyviä rakennusmateriaalien ja –tarvikkeiden nostotöitä

SRV RAKENNUS OY
Länsimetro, Koivusaaren asema, Länsi- ja Itä-terminaalien viheralueiden
hoitotyöurakka 2018

KEIMOLA GOLF CLUB OY, Kirkantie 32, 01750 Vantaa
-betonikiveysurakka pohjatöineen 2017

RAKENNUS TAMMINEN KY, Tuhkurilammentie 24, Espoo
– piha-alueiden peruskorjausurakka pohjatöineen ja lisäsuunnitteluineen 2017

YIT RAKENNUS OY
Heka Malmi Oy, Markkinatie 16, 00700 Helsinki, viherrakennusurakka 2016
Sisältö:
– kulutuskerrosten alapuoliset pohjatyöt suunnitelmien mukaisesti mittauksineen,
kaivuineen / massanvaihtoineen sekä kaivumaiden kuormauksineen ja
poiskuljetuksineen ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan
– rakennusten seinänvierustoille reunasepelikaistaleiden perustamiset
mittauksineen ja reunalaudoituksineen
– nurmialueiden perustamiset mittauksineen ja pohjatöineen
– puu- ja pensasistutusalueiden perustamiset mittauksineen, pohjatöineen,
istutuksineen, puiden tuentoineen ja jyrsijäsuoja-spiraaleineen sekä
kuorikatetuksineen
– kivituhka-alueiden perustamiset mittauksineen, pohjatöineen ja reunalaudoituksineen
– pihakalusteiden ja -varusteiden sekä leikkivälineiden kasaukset ja asennukset
perustuksineen, mittauksineen, pohjatöineen ja tarkastuksineen
– turvahiekka-alueiden perustamiset mittauksineen, pohjatöineen ja tarkastuksineen
– hiekkalaatikon paikalla rakentaminen mittauksineen, suunnitteluineen,
leikkihiekkoineen sekä tarkastuksineen
– betonikiveysalueiden perustamiset mittauksineen ja pohjatöineen
– maastoportaiden perustaminen maakosteabetoni-asennuksella; sivukivet ja otsakivet
betonireunakivistä ja askelmatasot betonilaatoista mittauksineen ja pohjatöineen
– perustettujen nurmi- ja istutusalueiden hoitotyöt suunnitelmien mukaisesti

SRV RAKENNUS OY
Länsimetro, Koivusaaren asema, Länsi- ja Itä-terminaalien
viherrakennusurakka 2015-2016.
Sisältö:
– kulutuskerrosten alapuoliset pohjatyöt suunnitelmien mukaisesti mittauksineen,
kaivuineen / massanvaihtoineen sekä kaivumaiden kuormauksineen ja
poiskuljetuksineen ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan
– nurmialueiden perustamiset mittauksineen ja pohjatöineen
– pensas-, köynnös-, perenna- ja puuistutusalueiden perustamiset mittauksineen,
pohjatöineen, istutuksineen, puiden juuristojen ilmastusputkineen, puiden
kastelupusseineen sekä tuentoineen ynnä jyrsijäverkkosuojineen ja katetuksineen
– kulunohjaus-pollareiden asennukset mittauksineen ja betoniperustuksineen
– linjakuivaimen, kannellisten betonikourujen ja lietepesien, asennukset mittauksineen
– perustettujen nurmi- ja istutusalueiden hoitotyöt suunnitelmien mukaisesti

RAKENNUSLIIKKEILLE, TALOYHTIÖILLE,
ESPOON KAUPUNKI / VIHERTUOTANNOLLE JA YKSITYISTALOUKSILLE 2011-2014
– piha- ja viherrakennusurakoita asfaltointitöineen ja kulutuskerrosten alapuolisine
maanrakennustöineen
– piha- ja viheralueiden hoito- ja ylläpitotöitä
– piha- ja viherrakentamisen suunnittelu- ja konsultointitöitä

VIOLATALOT OY
As Oy Vantaan Ilolan Sävel, Säveltie 1, Vantaa, viherrakennusurakka -11
Sisälsi mm:
– kasvualustatyöt siirto- ja kylvönurmialueiden sekä pensas- ja puuistutusalueineen
perustamisineen sekä kuorikatetuksineen
– betonikiveyalueiden perustamiset ladottavine betonitukimuureineen ja reunuksineen
– asfaltointityöt pohjatöineen
– pihakalusteasennukset leikkialueiden perustamisineen
– viheralueiden hoitotyöt, ym

VIOLATALOT OY
Asunto Oy Espoon Porras, Porrastie5, 02330 Espoo, viherrakennusurakka -11
Sisältö:
– kuten edellä As Oy Vantaan Ilolan Sävelen kohdalla

VIOLATALOT OY
Asunto Oy Espoon Suvelan Sointu, Ratalaaksonkuja 4, 02760 Espoo,
viherrakennusurakka -11
Sisältö:
– kuten edellä As Oy Vantaan Ilolan Sävelen kohdalla

VIOLATALOT OY
As Oy Vantaan Ilolan Taika, Taikurinkuja, Vantaa, viheralueiden kunnostusurakka -11

YIT RAKENNUS OY, TOIMITILAPALVELUT PÄÄKAUPUNKISEUTU
Porrastalo, Valakuja 12, 02270 Espoo, viherrakennusurakka -10

YIT RAKENNUS OY, TOIMITILAPALVELUT PÄÄKAUPUNKISEUTU
Valakuja 10, 02270 Espoo, katutasolla, viherrakennusurakka -10

ABB OY, TOIMINNOT JA PALVELUT / KIINTEISTÖT
ABB Azipod kokoonpanotehdas, Merenkulkijankatu 1, 00980 Helsinki,
viheralueiden hoitourakka –09 sekä jatkotöitä

AS OY HELSINGIN ISOPURJE, VATTUNIEMENKATU 25, 00210 HELSINKI
Viheralueiden muutos- ja kunnostustyöt –09

LUJATALO OY
As Oy Helsingin Isopurje, Vattuniemenkatu 25,00980 Helsinki,
istutustyöurakka –09

LUJATALO OY
As Oy Laaksolahden Laulurastas, Vanha Sveinsintie 1, Espoo,
istutusalueiden kasvuhäiriöiden korjaustoimien konsultointia -09

ESPOON KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, KATU- JA VIHERTUOTANTO
Kastevuoren päiväkoti, Alakartanonkuja 3, 02070 Espoo, ylä- ja alapihojen
peruskorjausurakat –08

ESPOON KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, KATU- JA VIHERTUOTANTO
Soukan koulu, Soukankuja 5, Soukka, 02070 Espoo, pihan peruskorjausurakka –08

ABB OY, TOIMINNOT JA PALVELUT / KIINTEISTÖT
ABB Azipod kokoonpanotehdas, Merenkulkijankatu 1, 00980 Helsinki, viherralueiden
hoitourakka –08 sekä jatkotöitä

INSINÖÖRITOIMISTO BERTEL EKENGREN OY
As Oy Kirkkonummen Agrologinsarka, Sundet II, Sundsgerg, Kirkkonummi,
jatkotöitä –08

TALO TURTONEN, Laidunmäki 1 C, 02330 Espoo, pihaurakka –08

ABB OY, TOIMINNOT JA PALVELUT / KIINTEISTÖT
ABB Oy Azipod kokoonpanotehdas, Merenkulkijankatu 1, 00980 Vuosaari, Helsinki,
viher- ja maanrakennusurakka –07 sisältäen mm seuraavat työt hankintoineen:
– asfaltoitavien paikoitusalueen ja kulkuväylien mursketäyttöjen teko mittauksineen, tasauskaivuineen ja tiivistyksineen
– sähkökaapelivetojen teko paikoitusalueen autonlämmitystolpille ja pihan ulkovalaisimille sekä lämmitystolppien ja pihavalaisimien betoniperustusten ja pihan pollari- ja maavalaisimien asennukset
– istutusalueiden sekä luiskien kaivuut mittauksineen ja kaivumaiden poiskuljetuksineen
– betonikiveysalueiden kantavan murskekerroksen teko mittauksineen, tasauksineen, tiivistyksineen ja hankintoineen
– luonnonkivimuurinteko muuraamalla kahdesta liuskekiviladelmasta ja harjakivistä tilaajan toimittamaan teräsbetonirunkoon teräsbetonirungon perustusten kaivuineen, taustatäyttöineen, mittaustöineen ja hankintoineen
– pääsisäänkäynnin portaiden teko liuskekivistä betoniasennuksella ja –saumauksella tilaajan toimittaman teräsbetonirungon korotusvaluineen, mittaustöineen ja hankintoineen
– pensas-, köynnös- ja perennaistutusalueiden sekä puiden kuoppien multaukset, hankintoineen
– puiden, pensaiden, köynnösten ja perennojen istutukset mittauksineen, tuentoineen ja hankintoineen
– seulanpääkiveysten teko mittauksineen ja hankintoineen
– betonikiveysten ja betonilaatoitusten teko mittauksineen ja hankintoineen
– betonireunakiveysten teko mittauksineen, asennusurankaivuineen ja hankintoineen
– reunalankutusten teko mittauksineen ja hankintoineen
– polkupyörätelineiden kasaukset ja asennukset betonivalulla mittauksineen, perustusten kaivuineen sekä asennusbetonihankintoineen
– istutusalueiden kuorikatetukset hankintoineen

INSINÖÖRITOIMISTO BERTEL EKENGREN OY
Asunto Oy Kirkkonummen Agrologinsarka, Sundet II, Sundsberg, Masala,
viherrakennusurakka –06, vaihe II:
– puu- ja pensasistutusalueiden sekä nurmialueiden ja patioiden pohjien kaivuut
patioiden alussorastusten tekoineen
– pihojen betonilaatoitukset
– kenttäkiveykset ja tukimuuri Lohja Abetonin muurikivistä
– pihakalusteasennuksia turvahiekoituksineen ja hiekkalaatikon muuraushiekkoineen
– kivituhka-alueiden perustamiset
– nurmi- ja istutusalueiden perustamiset pohjatöineen pohjamaan kalkituksineen
ja muokkauksineen
– puiden ja pensaiden istutukset runkosuojineen ja tuentoineen sekä hoitotöiden teot

INSINÖÖRITOIMISTO BERTEL EKENGREN OY
Asunto Oy Kirkkonummen Omenatie II, Omenatie 5-41, Sundsberg, Masala, viheralueiden hoitotyö-urakka –06

SRV VIITOSET OYJ
Teboil Tammisto, Valimotie 10, 01520 Vantaa, viherurakka -05

INSINÖÖRITOIMISTO BERTEL EKENGREN OY
Asunto Oy Kirkkonummen Omenatie II, Omenatie 5-41, Sundsberg, Masala, viheralueiden peruskorjaus-urakka –05

INSINÖÖRITOIMISTO BERTEL EKENGREN OY
Asunto Oy Kirkkonummen Agrologinsarka, Sundet II, Sundsberg, Masala,
viherrakennusurakka –05, vaihe I:
– nurmialueiden pohjien tasauskaivuita sekä dolomiittikalkin muokkausta
nurmialueiden pohjamaahan
– puu- ja pensasistutusalueiden kaivuita kaivumaiden poissiirtoineen ja mittauksineen
– nurmetuksien sekä puu- ja pensasistutusalueiden multauksien tekoa

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Kauppalantie 23, 00320 Helsinki, työ nro 2447, nurmetustöiden tekoa, loput alueet -05

SRV VIITOSET OY
Retail Park Tammisto, Hagelstamintie 31-33, 01520, Vantaa, työ nro 1502,
viherrakennusurakka –04
Urakka sisälsi mm seuraavat työt:
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen
– tontin raja-aidan (puutavarasta) teko maalauksineen
– puupinnoitteiden teot sisätilaan betonikiveyksen päälle
– lautaverhotun (korkeus n. 1,5m) seinän teko sisätilaan
– 21 kpl lipputankojen asennuksia betoniperustusten valuineen
– asfalttialueiden muutostöitä: vanhan asfaltin purut leikkauksineen sekä reunakivetysten purkuineen, murskepohjien korotukset ja uudelleen muotoilut pintavesien poisjohtamiseksi sadevesijärjestelmään sekä yhden uuden sadevesikaivon asennus liitoksen tekoineen sadevesijärjestelmään sekä asfalttipohjien teot asfalttiurakoitsijalle ko muutostyöalueilla

PLANTAGEN, Hagelstamintie 31, 01520 Vantaa
– viheralueiden hoitourakoita –04

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Kauppalantie 23, 00320 Helsinki, työ nro 2447, pihan viherrakennustyöt –04
Viherrakennustyöt sisälsivät mm seraavat työt:
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen
– betonilaatoitustyöt
– istutusten suoja-aitojen ja puutukimuurien tekoja

YIT YHTYMÄ OYJ
Kiinteistö Oy Kaarenpiha 4, 02430 Masala, nurmi- ja kivituhka-alueiden muutostöitä
pintavesien johtamiseksi sadevesijärjestelmään

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Kanneltie 8, 00420 Helsinki, viheralueiden
hoitourakka-04 ja istutusalueiden kuorikatetusurakka –04

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Kannelmäen kiinteistöt Oy, Kanneltie 8, 00420 Helsinki; viherrakennusurakka –03;
Urakka sisälsi mm. seuraavat työt:
– nurmi-, kivetys-, leikki- ja oleskelualueiden profilointia ja kaivuita mittaustöineen sekä istutusalueiden kaivuita kaivumaiden poiskuljetuksineen
– kiveysalueiden kantavan murskekerroksen tekoja
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen
– betonikiveyksien, betonireunakiveyksien ja kenttäkiveyksien teot sekä tukimuurin teko
– portaiden askelmatasojen ja lepotasanteiden teot miniruutulaatoista valmiisiin betonirunkoihin betoniasennuksella, yhteensä kymmenet portaat
– sisäänkäyntien edustojen, yht. 16 kpl, betonilaatoitusten teot miniruutulaatoista betoniasennuksella
– kolmen leikkialueen turvahiekoitusten teot sekä hiekkalaatikoiden täytöt muuraushiekalla
– leikki- ja oleskelualueiden kalusteiden ja varusteiden asennukset sekä pyörä-, tomutus- ja kuivaustelineiden asennukset ja lipputangon asennus perustuksineen
– pihakäytävien pohjien profilointia ja kulutuskerroksen kivituhkausten teot
– seinänvierussepeli-kaistaleiden teot reunalaudoituksineen
– kestopuisten reunalankkujen asennukset sitomattomien kulutuskerrosten rajapintoihin
– betonisten kourulaatoitusten teot pohjatöineen

YIT RAKENNUS OY, Asuintalot Uusimaa / APK
As Oy Espoon Kukkulankuningas, Hämäläistentie 11-13, 02780 Espoo;
Viherrakennusurakka –03, 2. vaihe;
Urakka sisälsi mm. seuraavat työt:
– nurmi- ja kivituhka-alueiden pohjien profilointia
– multaustyöt istutuksineen ja nurmetuksineen
– reunasepeli-kaistojen teot reunalaudoituksineen
– kivituhka-alueiden teot
– pensasistutusalueiden kuorikatetukset
– viheralueiden hoidot syksyn kasvuunlähtökatselmukseen asti

YIT RAKENNUS OY, Asuintalot Uusimaa / APK
As Oy Hämäläistentie 34, 02780 Espoo;
Viherrakennusurakka –03;
Urakka sisälsi mm. seuraavat työt:
– nurmi- ja kivituhka-alueiden pohjien profilointia
– multaustyöt istutuksineen ja nurmetuksineen
– reunasepeli-kaistojen teot reunalaudoituksineen
– kivituhka-alueiden teot
– pensasistutusalueiden kuorikatetukset

– viheralueiden hoidot syksyn kasvuunlähtökatselmukseen asti

ASUNTO OY YLISKYLÄNTIE 6, Yliskyläntie 6, 00840 Helsinki
Viherrakennusurakka –03;
Urakka sisälsi mm. seuraavat työt:
– nurmi-, kivituhka- ja leikkialueen turvahiekka-alueiden pohjien kaivuut ylijäämämaiden poiskuljetuksineen
– uusien ja kunnostettavien nurmialueiden teot alemman juurtumiskerroksen muokkaustöineen
– kivituhka-alueiden perustamiset
– turvahiekka-alueiden perustamiset
– kiinteistön puu- ja metallijätteiden poiskuljetukset
– viheralueiden hoidot syksyn kasvuunlähtökatselmukseen asti

VALLILAN KIINTEISTÖT OY, Kangasalantie 13, 00550 Helsinki
Koy Violanpuisto, Haukilahdenkuja 11, 00580 Helsinki, pihan oleskelupaikan kohennusurakka –03;
Urakka sisälsi mm. seuraavat työt:
– nurmi- ja istutusalueille sekä puupation alusmurskeelle tilavarauksien kaivuut kaivumaiden poiskuljetuksineen
– puupation kantavan murskekerroksen perustaminen
– puupation teko painekyllästetystä, hienosahatusta puutavarasta
– kasvimaata kehystävien lankkupolkujen teot sekä kasvimaan hoitokäytävien teot painekyllästetystä, hienosahatusta puutavarasta
– multauksien teot nurmetuksineen

VALLILAN KIINTEISTÖT OY, Kangasalantie 13, 00550 Helsinki
Sammatintie 7, 00550 Helsinki, kenttäkiveysurakka –03

VALLILAN KIINTEISTÖT OY, Kangasalantie 13, 00550 Helsinki
Sammatintie 10, 00550 Helsinki;
Pensasistutusalueiden kitku- ja perkaustyöt sekä kuorikatetukset –03

RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
Vallilan kiinteistöt Oy / Sammatintie 7, 00550 Helsinki, pihan lisä- ja muutostyöt –03
Työt sisälsivät mm:
– kantavan murskekerroksen teko kenttäkiveykselle
– kaapelien kaivutöiden jälkien kunnostustöitä nurmi- ja pensasistutusalueilla

YIT RAKENNUS OY, Infrapalvelut
Kustaa Vaasantien meluseinät välillä Väinö Auerin katu – Valtimotie; viherrakennus- ja kiveysurakka –02.
Työt sisälsivät mm:
– nurmi-, kiveys- ja asfalttialueiden profilointia sekä istutusalueiden kaivuuta
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– bussipysäkin betonikiveyksen teko
– asfaltin leikkaukset moottoritien reunalla graniittisten reunakivien asennuksen vuoksi
– graniittisten reunakivien (R 20) asennus ja hankinta moottoritien reunaan sekä graniittisten reunakivien asennus Valtimotien reunaan
– asfalttipaikkausten teot graniittisten reunakivien ja leikatun asfaltin reunan väliin

YIT RAKENNUS OY, Talonrakennus / APP
Kiint. Oy Kaarenpiha 4, Masala; Viherrakennusurakka –02.
Työt sisälsivät mm:
– nurmi- ja kivituhka-alueiden profilointia sekä istutusalueiden kaivuuta
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– seinänvierustan sepelikaistojen teot reunalaudoituksineen
– kivituhka-alueiden teot
– betonilaatoitusten teot
– roskakorin asennus
– istutusten suoja-aitojen teot

YIT RAKENNUS OY, Talonrakennus / APP
Kiint. Oy Espoon Patokuja, 02740 Espoo; viherrakennusurakka –02.
Työt sisälsivät mm:
– nurmi- ja kivituhka-alueiden profilointia sekä istutusalueiden kaivuut
– multaus- ja istutustöiden teot nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– seinänvierustan sepelikaistojen teot reunalaudoituksineen
– kivituhka-alueiden teot
– leikkivälineiden asennukset ja penkkien kasaukset
– leikkialueen turvahiekan levitykset
– betonilaatoitusten teot
– istutusten suoja-aitojen teot

YIT RAKENNUS OY, Korjausrakentamispalvelut
Aarnivalkean koulu, Aarnivalkeantie 9, 02100 Espoo; viherrakennusurakka –02.
Työt sisälsivät mm:
– nurmi-, kivituhka- ja asfalttialueiden profilointityöt sekä istutus- ja leikkialueiden kulutuskerroksille tilavarausten kaivuut kaivuumaiden poiskuljetuksineen
– asfalttialueilla vanhan asfaltin purkutyöt puretun asfaltin poiskuljetuksineen
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– kenttäkiveysten teot reunalankutuksineen
– istutusten suoja-aitojen teot pintakäsittelyineen
– reunalankutusten teot sitomattomien kulutuskerrosten rajapintoihin
– betonilaatoitusten teot
– leikkialueiden turvahiekoitusten teot sekä muuraushiekan levitykset hiekkalaatikoihin
– kivituhka-alueiden teot (koulun pihan alueen osat, urheilukenttä sekä pihakäytävät)
– köynnösten lankatuentojen teot

YIT RAKENNUS OY, Talonrakennus / APP
As Oy Espoon Kukkulankuningas, Hämäläistentie 11-13, 02780 Espoo; viherrakennusurakka –02, 1. vaihe.
Työt sisälsivät mm:
– nurmi-, kivituhka- ja laatoitusalueiden profilointi sekä istutusalueiden kaivuut
– multaustyöt nurmetuksineen
– laatoitustöiden teot
– reunasepellysten teot reunalaudoituksineen

RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
Vallilan kiinteistöt, Sammatintie 7, 00550 Helsinki; pihan lisä- ja muutostöitä sekä takuuvuoden hoitotöitä

RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
Vallilan kiinteistöt, Sammatintie 7, 00550 Helsinki, viherrakennusurakka –01
2. vaihe
Työt sisälsivät mm:
– istutusalueiden kaivuut ja nurmialueiden profilointia mittaustöineen
– kiveys- ja alfalttialueiden kaivuuta ja profilointia mittaustöineen
– kiveys- ja alfalttialueiden kantavien murske 0…32mm kerrosten teot
– multaus- ja istutustyöt kylvö- ja siirtonurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– betonilaatoituksien, betonikiveyksien ja kenttäkiveyksien teot
– betonireunakiveyksien, noppakivi-reunuksien ja pintavesikourujen (kannellinen acodrain-kouru sekä Lohja Abetonin Tie-kouru) asennukset
– leikkialueen kulutuskerroksen hiekan levitys
– reunasepellysten ja reunalaudoituksien teot rakennuksien sokkelien vierustoille
– katupuiden runkosuojien ja maaritilöiden asennukset
– vanhojen pensaiden hoitoleikkaukset
– maisemointi; pintamultaus 0-10cm sekä luonnonnurmiseoksen kylvöt sekä maaston epätasaisuuksien ja kuoppien tasaukset / rakennusaikaisten jälkien korjaukset urakka-alueen ulkopuolella
– 1. vaiheen takuuajan hoitotyöt

TYL STELLA LARS SONCKIN KAARI 5, 02600 ESPOO
Lars Sonckin kaari 5, 02600 Espoo, viherrakennusurakan viimeinen vaihe –01
Työt sisälsivät mm:
– istutusalueiden kaivuut ja nurmialueiden profilointia mittaustöineen
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen

NCC FINLAND OY
Laakerikulma, Valimotie 37, Veromies, Vantaa, viherurakka –01
– istutusalueiden kaivuut ja nurmialueiden profilointia mittaustöineen
– multaus- ja istutustyöt kylvö- ja siirtonurmetuksineen

ARVO WESTERLUND OY
As Oy Laivalahden Puistotie 4, Laivalahden Puistotie 4, 00810 Helsinki,
pihan jatko- ja muutostöitä –01
Työt sisälsivät mm:
– istutusalueiden kuorikatetukset
– pyykinkuivaustelineen asennus
– maastoportaan ja askelmatason teot
– 2. takuuvuoden hoitotyöt

TYL STELLA, LARS SONCKIN KAARI 5, 02600 ESPOO
K Oy Stella LPA-1 (eteläosa), Lars Sonckin kaari 5, viherrakennusurakka –00
Työt sisälsivät mm:
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen

TYL STELLA, LARS SONCKIN KAARI 5, 02600 ESPOO
K Oy Stella Luna, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo, viherrakennusurakka –00
Työt sisälsivät mm:
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– reikäle-ruohokiveyksen teko multauksineen ja kylvöineen

ARVO WESTERLUND OY
As Oy Laivalahden Puistotie 4, Laivalahden Puistotie 4, 00810 Helsinki, viherrakennusurakka –00
Työt sisälsivät mm:
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen
– kivituhkakäytävien teot
– leikkialueiden ja telinekenttien kulutuskerrosten hiekkojen levitykset
– reunalankutukset
– puupollareiden valmistukset ja asennukset pintakäsittelyineen
– istutusten suoja-aitojen teot pintakäsittelyineen
– betonikiveysten ja betonilaatoitusten teot
– betoninurmikiveyksen teko kylvöineen
– noppa- ja nupukiveysten teot
– betonireunakiveysten teot
– parvekkeen alustan sepelöinti

RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
As Oy Martinkyyhky, Laajakorvenkuja 6, 01620 Vantaa, viherrakennusurakka –00
Työt sisälsivät mm:
– istutusalueiden kaivuut ja nurmi- sekä oleskelualueiden profilointia
– viheralueiden eristystä vettäpidättävällä savi-/hietamaa-kerroksella
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen ja kuorikatetuksineen
– betonilaatoituksien ja kenttäkiveyksien teot
– pintavesikourujen asennukset
– pihakalusteiden asennukset
– istutusten suoja-aitojen teot
– liimattavien betonireunakivien asennukset
– maastoportaiden teot
– kestopuuritilöiden teot maantasoparvekkeille
– leikkialueen kulutuskerroksen hiekan levitys
– reunasepellysten ja reunalaudoitusten teot rakennusten sokkelien vierustoille
– takuuvuoden hoitotöitä

RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA OY
Vallilan Kiinteistöt, Sammatintie 7, 00550 Helsinki, viherrakennusurakka –00 / 1.vaihe
Työt sisälsivät mm:
– istutusalueiden kaivuut ja nurmialueiden profilointia
– multauksien teot nurmetuksineen
– kannellisen sadevesikourun asennus
– betonireunakiveyksien teot
– betonilaatoitusten teot

YIT-RAKENNUS OY
Helsingin Kauppakorkeakoulun peruskorjaus ja lisärakennus, viherrakennusurakan jatko- ja muutostöitä –00 sekä takuuvuoden hoitotyöt –00

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Postimäki, pysäköintitalo, Ahventie 4, 02170 Espoo, viheralueiden hoitotyöt jatkotyönä –00

YIT-RAKENNUS OY
Hobby Hall Oy, Tikkurilantie 154, 01740 Vantaa, takuuvuoden hoitotyöt –00

YIT-YHTYMÄ OYJ., TALONRAKENNUS, UUSIMAA
Hobby Hall Oy, Tikkurilantie 154, 01740 Vantaa, viherrakennusurakka –99
Työt sisälsivät mm:
– istutusalueiden kaivuut ja viheralueiden pohjien profilointia
– viheralueiden eristys vettäpidättävällä savi-/hietamaa-kerroksella
– multaus- ja istutustyöt nurmenkylvöineen
– istutusalueiden kuorikatetus
– sisäkasvien hankinta ja istutus istutuslaatikoineen ja tuentoineen
– piha-alueen klassikkokiveyksien sekä kenttäkiveyksien teko
– betonireunakiveyksien teko
– maastoportaiden teko betonireunakivi-runkoineen klassikkokivillä ja betoniasennuksella, 2 kpl
– reunalankutusten teko

YIT-YHTYMÄ OYJ., TALONRAKENNUS, UUSIMAA
Hels. kauppakorkeakoulun peruskorjaus ja lisärakennus, viherrakennusurakka –99
Työt sisälsivät mm:
– viheralueiden pohjien profilointi
– siirtonurmetusten teko sekä multaukset ja istutukset
– vanhan asfaltin leikkuut viheralueen ja katualueen rajalla
– betonilaatoitusten ja graniittinoppa-kiveysten teko
– graniittireunakiveysten teko
– sadevesikourujen teko graniittinoppakivistä
– kenttäkiveysten teko
– portaiden teko betonilaatoista valmiiseen betonirunkoon, 2 kpl
sekä invaluiskan teko betonilaatoista ja graniittireunakivistä

TYL STELLA, LARS SONCKIN KAARI 5, 02600 ESPOO
Lars Sonckin kaari 5, 02600 Espoo, viherrakennusurakka –99
Työt sisälsivät mm:
– viheralueiden profilointi
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Postimäki, pysäköintitalo, Ahventie 4, 02170 Espoo, viherrakennusurakka –99
Työt sisälsivät mm.
– kiveys- ja viheralueiden profiloinnit vanhan asfaltin purkuineen
– luonnonkivi-katulaatta- ja betonilaatoituksen teko
– graniittireunakivien asennukset
– portaiden ja askelmatason teko pesubetonilaatoista valmiiseen betonirunkoon betoniasennuksella
– liimattavien reunakiveysten teko
– kenttäkiveysten teko
– multaus- ja istutustyöt nurmetuksineen
– vanhan asfaltin leikkaukset kiveys- ja multausalueiden rajoilla

SATO RAKENNUTTAJAT OY
Sato Asumisoikeus Oy, Pohjavedenraitti 7, 00980 Helsinki, muutostyö-urakka –99
Töiden sisältö:
– muutostyö; leikkialueen uudelleenjärjestely-työt uusien direktiivien mukaisiksi
– muutostyö; pintavesien poisjohtaminen verkkoritilä-kansilla varustetuilla sadevesi-kouruilla asfalttialueella

RAKENNUSLIIKE T. RIIHIMÄKI OY
Scanfil Oy:n mekaniikkatehdas, Vantaa; nurmi- ja istutusmultauksien viimeistelytöitä –99

ARVO WESTERLUND OY
Sato-Asumisoikeus Oy, Pohjavedenraitti 7, 00980 Helsinki, viherrakennusurakka –98
Töiden sisältö:
– viherrakennusurakka; nurmikoiden ja istutusten teko
– kiveystyöt; betonikiveysten, laatoitusten ja graniittikiveysten teko sekä reunakiveysten teko
– puutyöurakka, asuntopihojen välisten puuaitojen teko perustuksineen ja maalauksineen, reunapenkkien teko perustuksineen ja kuultokäsittelyineen, leikkimökin ja jätekatoksen teko perustuksineen ja maalauksineen, puupinnoitteiden, istutusten suoja-aitojen ja reunalankutusten teko sekä pihakalusteiden asennustyöt
– pohjien profilointityöt

ARVO WESTERLUND OY
Neles-Controls Oy, Tulppatie 2, Herttoniemi, Helsinki, viherrakennusurakka –98
Sisältö:
– nurmikoiden ja istutusten teko
– pohjien profilointi
– kenttäkiveysten teko
– viemärilinjojen perustaminen

YIT-YHTYMÄ OY
Martinlaakson uimahallin viherrakennusurakka –98

YIT-YHTYMÄ OY
As Oy Haukilahdenkuja 7, Hermanni, Helsinki, viheralueiden korjaustyöurakka

TARVEASUNNOT OY
As Oy Peuramäenkuja 6, Espoo, pihan vihertöiden korjausurakka –98

AS OY ESPOON LAURINLAHDENKUJA 16, 02320 ESPOO
asunto H1 pihaurakka; viheralueiden ja kiveysten teko –98

AS OY ESPOON LAURINLAHDENKUJA 16, 02320 ESPOO
viheralueiden jatkotyöurakka –98

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Sato-Asumisoikeus Oy, Laivalahdenkaari 9, pihan jatkotöitä –98

AS OY ESPOON LAURINLAHDENKUJA 16, 02320 ESPOO
viherurakka –97
profilointitöitä –97
laatoitus- ja reunakiveystyöt –97
pihavarusteiden ja –kalusteiden asennustyöt –97

YIT-YHTYMÄ OY
Halkolaiturinkannas, Pohjoisranta, Helsinki
– graniittinoppakivien asennusurakka –97
As Oy Spinnu, Ruoholahti, Helsinki, viheralueiden hoitourakka –97
As Oy Fokka, Ruoholahti, Helsinki, viheralueiden hoitourakka –97

OY ALFRED A. PALMBERG AB
Sato-Asumisoikeus Oy, Laivalahdenkaari 9, 00810 Helsinki
– vihertyöurakka –97
TA-Asumisoikeus Oy, Lintukorpi 1, 02660 Espoo
– viherurakan loppuosan n. 50% loppuunsuoritus, -97
As Oy Puuskarinne 1, Jollas, Helsinki, viheralueiden hoitourakka, -97

POLAR-RAKENNUS OY
Korttelitalo Rastis, Vuosaarentie 3, 00980 Helsinki
vihertyöurakka –97
laatoitustyöt –97
profilointitöitä –97
pihakaluste- ja piha-aitatöitä –97

POLAR-RAKENNUS OY
Viherurakka; Rampit Kilonkartanontieltä Kilon aseman laitureille, Espoo-96

YIT-YHTYMÄ OY
Asunto Oy Helsingin Niittaajankuja, Niittaajankuja 2, 00810 Helsinki, urakka –96
maanrakennustyöt pihatöineen –96
pihan istutustyöt kasveineen –96
pihan laatoitus- ja reunakiveystyöt –96

OY ALFRED A. PALMBERG AB
ASO Sinirikonkuja 6, Sinirikonkuja 6, 01300 Vantaa, vihertyöurakka –96
As Oy Espoon Nurmilintu, Linnustajantie 17, 02940 Espoo, vihertyöurakka –96
TA-Asumisoikeus, Lintukorpi 1, 02660 Espoo, vihertyöurakka –96, suoritettu osa n. 50%

YIT-YHTYMÄ OY
Maunulan Kansanasunnot II Oy, Hki, vanhojen pihapuiden oksien leikkuu –95
Maunulan Kansanasunnot II Oy, Hki, pihan isä- ja muutostyöt –95
Kiint.Oy Kallvikinpuisto, Helsinki, tukimuurien korjausurakka –95
Kiint.Oy Kallvikinpuisto, Helsinki, pihan muutos- ja lisätyöt –95

POLAR-RAKENNUS OY
Kilonpuisto, Kilonkartanontie, Espoo, viherurakka –95
Siilitie, Herttoniemi, Helsinki, pihaurakan loppuosan teko –95
Ruutikatu 9, Mäkkylä, Espoo, pihan lisä- ja muutostyöt –95

KIINT. OY VANTAAN MARTINTALO
Jaakonkatu 2, Vantaa, istutusalueiden kitku, myrkytys ja kuorikatetus –95
Jaakonkatu 2, Vantaa, pihan lisä- ja muutostyöt –95

KIINT.OY MARTINPARKKI
Jaakonkatu 1, Vantaa, istutusalueiden kitku ja kuorikatetus –95

AS OY MAUNULAN KANSANASUNNOT II OY
vanhojen pihapuiden oksien leikkuu –95

RAKENNUSTOIMISTO A. PUOLIMATKA OY
Kirkkonummi, pihan kevättöitä –95

POLAR-RAKENNUS OY
Ruutikatu 9, Espoo, pihaurakka –94
Sihteeriopiston laajennustyö, Helsinki, pihaurakka –94
Maunulan Kirkkomäki 1-3, Helsinki, pihaurakka –94
Siilitie 7, Helsinki, pihaurakka –94
Siilitie 9, Helsinki, pihojen korjaus- ja muutostyöt –94

YIT-YHTYMÄ OY
Maunulan Kansanasunnot II Oy, Helsinki, pihaurakka –94

YIT-YHTYMÄ OTTO WUORIO OY
Kiint.Oy Kallvikinpuisto, Vedenottamontie 5-9, Helsinki, pihaurakka –94

RAKENNUSTOIMISTO A PUOLIMATKA OY
Kiint.Oy Markkinatie 14, Helsinki, pihaurakka –94
KOY Rysäkuja 5, Helsinki, pihaurakka –94
KOY Pääskylahdentie 6, Helsinki, pihan muutos- js korjaustyöt –94
As Oy Hösmärinsalpa, Sokinvuorenkuja 2, Espoo, pihaurakka –94

LAAJASALON KIINTEISTÖT OY
KOY Pääskylahdentie 6, Helsinki, kiveystyöt –94

SIEMENS NIXDORF
Kiint.Oy Vantaan Martintalo, kiveystyöt –94

AS OY HÄMEENTIE 40-44
As Oy Hämeentie 40-44, Helsinki, pihan muutostyöt –94

RAKENNUSTOIMISTO A. PUOLIMATKA OY
KOY Pääskylahdentie 6, Helsinki, pihaurakka -93
As Oy Riihipolku, Kaivokuja, Masala, pihaurakka -93
Kiinteistö Oy Puimurinpuisto, Pukinmäenkaari 3-5, Helsinki, pihaurakka -93
Hösmärinmäen-salpa, Sokinvuorenkuja 2, Espoo, pihaurakka -93

HAKA OY
Iiluodonkallio Ko, Vuosaari, Mustankiventie 4, Helsinki, pihaurakka –93
As Oy Koskenhaantie 5, Vesala, Helsinki, pihaurakka –93
As Oy Rekipellonkuja 2, Vesala, Helsinki, pihaurakka –93
As Oy Vetehisenkuja 5, Helsinki, pihaurakka –93
Hämeentie 40-44, Helsinki, pihasuunnittelu ja pihaurakka –93
Unioninkatu 35, Helsinki, pihaurakka –93
Kiint.Oy Kääntökuja 2, Masala, pihaurakka –93
Kiint.Oy Kirkkonummen Kaivokuja 1, Masala, pihaurakka –93

SIEMENS NIXDORF
Kiint.Oy Vantaan Martintalo, pihaurakka –93

KUMMILA OY
Kiint.Oy Vantaan Martintalo, pihan pohjatyöt –93

POLAR OY
Stadion vaihe 3A, Helsinki, pihaurakka –93
Kiint.Oy Siilitie 7, Helsinki, pihaurakka –93

WIKING HALL OY
Kuussillantie 27, Vantaa, pihaurakka –93

AS OY AIRORANTA 1
Kellarin kosteusvaurioiden korjaustyö –93

HAKA OY
Mankkaantie 2-4, Espoo, Mankkaan liiketalon pihan muutostyöt-92
Soidinkuja 4, Helsinki, pihan muutostyöt –92

HUONEISTOKESKUS OY
Pakilantie 71, Helsinki, pihan muutostyöt –92

HELSINGIN SATO OY
Kuusmiehentie 44, Helsinki, pihan muutostyöt -92

AS OY LINTUKALLIO
Pellavakaskenmäki 5, Espoo, pihan muutostyöt –92

BONVESTA OY
Kiint.Oy Mikkelänkallio, Espoo, pihan korjaustyö –92
As Oy Eestinportti, Espoo, pihan korjaustyöt –92
As Oy Nassakkakuja 6, Espoo, pihan korjaustyö –92
As Oy Ourinportti, Espoo, pihan korjaustyöt –92
Kiint.Oy Pattistenpelto, Espoo, pihan korjaustyöt –92

BONVESTA OY
Hilan työmaa, Kirkkonummi, laatoitus- ja istutustyöt -92

AS OY AIRORANTA 1
Airoranta 1, Helsinki, pihaurakka -92

HAKA OY
Elias-koulu, Helsinki, pihan korjaustyö –92

HAKA OY
Soidinkuja 4, Helsinki, pihaurakka –91
Mankkaantie 2-4, Espoo, Mankkaan liiketalon pihaurakka –91

PUUTALO OY
Kaupunginkatu 6, Espoo, pihaurakka –91

RAKENNUS LEO HEINÄNEN OY
Halkosuontie 69, Helsinki, Huoneistokeskuksen pihaurakka –91

RAKENNUS LEO HEINÄNEN OY
As Oy Laaksolahdenkartano, Espoo, pihan korjaustyö sekä muita pienempiä pihojen korjaus- ja muutostyökohteita -91

RAKENNUSRATEVA OY
Vartiokylän päiväkoti, Helsinki, pihaurakka –91

ELEMENTTITYÖ OY
Haapalahdenkatu 13, Helsinki, VVO:n pihaurakka –91

RAKENNUSLIIKE MAURI RÄTY OY
As Oy Vuomerensalpa, Merirastilantie 3, Helsinki, pihan korjaustyö –91

RAKENNUSTOIMISTO M. SAVINAINEN KY
Vartiokylän päiväkoti, Helsinki, pihan muutostyö –91